Være Sammen endrer barnehagen

gjennom innføring av den varme og grensesettende voksenstilen

Være Sammen gir de ansatte gode verktøy for teori og praksis

Være Sammen gjør barnehagen til en arena

for barnets vekst og samhandling

 

 

Være Sammen i stikkord:

autoritative voksne, relasjonsbygging, tidlig innsats,

håndtering av utfordrende atferd,

implementering og organisasjonsutvikling

Kurs i Være Sammen

 

Det arrangeres flere kurs gjennom året i veiledning. Disse kursene arrangeres av Være Sammen i nært samarbeid med Læringsmiljøsenteret. Pål Roland, som har stått for det meste av fagutviklingen i Være Sammen, er sentral i disse kursene. I tillegg medvirker Eyvind Skeie, Torhild Roland Vetvik og pedagoger som har veiledningskompetanse i Være Sammen.

 

Kommuner betaler 4000 pr person for kursene, forutsatt et visst antall

Enkeltpersoner betaler 6000 pr person

 

 

I 2014 arrangeres følgende kurs:

 

Avslutning i Arendal 25.-26. august

Drammen 1, 25. og 26. september

Drammen 1 6.-7 desember

Kvinesdal 2.-3. oktober

Kvinesdal 3.-4. desember

 

 

I 2015 er følgende kurs planlagt:

 

Haugesund 27.-28. januar

Haugesund 18. 19 mars

Drammen 2, 12. 13 mars

Drammen 2, 9.10 april

 

Kursene går over 5 dager, fordelt på 2 og 3 dager.

Det utstedes kursbevis fra i Være Sammen.

Til kurset hører også en oppgave som blir vurdert av Læringsmiljøsenteret.

 

Veiledningskurset kan utvides til å gi 10 studievekttall ved Universitetet i Stavanger.

 

For kontakt om kring kurs og veiledning:

Torhild Vetvik Roland, daglig leder, torhild@vaeresammen.no

 

Ressursveilederkurs i Være Sammen

 

De som har gjennomgått veiledningskurs i Være Sammen kan utvikle dette videre

til å få kompetanse som ressursveiledere.

 

Det er avtalt 2 ressursveilederkurs i 2014/2015.

Ta kontakt med daglig leder om slike kurs, torhild@vaeresammen.no

 

 

Planleggingsdager / kveldskurs

 

Representanter for Være Sammen stiller gjerne opp på planleggingsdager og kveldskurs

med faglige innspill, presentasjoner av materiellet og inspirasjon.

 

Ta kontakt med daglig leder, torhild@vaeresammen.no

 

VÆRE SAMMEN

KOMPETANSELØFT I BARNEHAGEN

OneWeb 2012 © Copyright