Være Sammen endrer barnehagen

gjennom innføring av den varme og grensesettende voksenstilen

Være Sammen gir de ansatte gode verktøy for teori og praksis

Være Sammen gjør barnehagen til en arena

for barnets vekst og samhandling

 

 

Være Sammen i stikkord:

autoritative voksne, relasjonsbygging, tidlig innsats,

håndtering av utfordrende atferd,

implementering og organisasjonsutvikling

Urna Nuncat

INFORMASJON VÆRE SAMMEN

 

Være Sammen er utviklet i et samarbeid mellom Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger, Fylkesmannen i Vest-Agder, IdeHospitalet, Foreldreutvalget for barnehagene, norske barnehager og IdeHospitalet AS.

 

© Være Sammen AS og IdeHospitalet AS

 

PERSONER

 

 

Eyvind Skeie, forfatter og redaktør, IdeHospitalet

Pål Roland, faglig ressursperson, forfatter, Læringsmiljøsenteret/UiS

Torhild Roland Vetvik, daglig leder Være Sammen

Klaus Erik Krogh, designer, produksjonsleder, IdeHospitalet

 

 

Medforfattere: Ingunn Størksen, UiS, Hilde Omland, UiA,

Unni Vere Midthassel, UiS, Hildegunn Fandrem, UiS

 

VÆRE SAMMEN

KOMPETANSELØFT I BARNEHAGEN

OneWeb 2012 © Copyright