Være Sammen endrer barnehagen

gjennom innføring av den varme og grensesettende voksenstilen

Være Sammen gir de ansatte gode verktøy for teori og praksis

Være Sammen gjør barnehagen til en arena

for barnets vekst og samhandling

 

 

Være Sammen i stikkord:

autoritative voksne, relasjonsbygging, tidlig innsats,

håndtering av utfordrende atferd,

implementering og organisasjonsutvikling

Være Sammen, barnehagen og foreldrene

 

Det forutsettes at barnehagen gir foreldrene god orientering om Være Sammen.

 

Være Sammen kan delta på foreldremøter med faglige foredrag og inspirasjon.

Kontakt daglig leder, torhild@vaeresammen.no

 

Være Sammen har, i samarbeid med Foreldreutvalget for barnehagene,

utviklet en egen inspirasjonseske til foreldrene.

Denne kan kjøpes over nettstedet, både av barnehagen og direkte av foreldrene.

Gå til bestillingsskjema.

 

For bestilling av større antall, ta kontakt med daglig leder, torhild@vaeresammen.no

 

VÆRE SAMMEN

KOMPETANSELØFT I BARNEHAGEN

OneWeb 2012 © Copyright