Være Sammen endrer barnehagen

gjennom innføring av den varme og grensesettende voksenstilen

Være Sammen gir de ansatte gode verktøy for teori og praksis

Være Sammen gjør barnehagen til en arena

for barnets vekst og samhandling

 

 

Være Sammen i stikkord:

autoritative voksne, relasjonsbygging, tidlig innsats,

håndtering av utfordrende atferd,

implementering og organisasjonsutvikling

Urna Nuncat

4-5 ÅR

 

Alt materiellet til barnehagen er pakket i en kasse.

Denne bestilles via bestillingsskjemaet og koster 4800 kroner.

 

Bilde av kassen

 

Hefte 1

Den autoritative voksenstilen og relasjonsarbeid i barnehagen

 

 

Hefte 2

Tidlig innsats og håndtering av utfordrende atferd

 

Det anbefales at barnehagen bestiller ekstra av hefte 1 og 2, slik at hver ansatt har sine egne hefter. Se bestillingskjemaet.

 

Barnehagens ledelse må også sette seg inn i de to andre teoriheftene i Være Sammen. For ledelsen er det av særlig betydning å få en forståelse av innholdet i hefte 4.

 

Hefte 3

Veiledning i kollegagrupper

 

Hefte 4

Implementering, organisasjonslæring og teamutvikling

 

Samtidig som barnehagen arbeider med teoridelen, går Ressursheftet til Være Sammen på omgang blant alle ansatte. Dette heftet fungerer både som faglig ressurs og veiledning for bruken av materiellet i Være Sammen.

 

Det er gunstig om de ansatte også i denne perioden kan gjøre seg kjent med det øvrige innholdet i Være Sammen. Hele materiellet kan med fordel være tilgjengelig for de ansatte, slik de kan se på det, alene eller i gruppe. I denne fasen går det også an å bestille en kursholder fra Være Sammen, for planleggingsdag eller kveldskurs.

 

 

Ressursheftet til Være Sammen

Har er alt materiellet gjengitt, også innholdet i bøkene. Ressursheftet fungerer også som en veiledning i bruken av materiellet.

 

Kompetanseløft i barnehagen

 

I denne boken er alle teoriheftene til Være Sammen tatt med. Der finnes også noe annet fagstoff, pluss en gjennomgang av innholdet i Være Sammen. Boken kan bestilles særskilt fra Være Sammen. Gå til bestillingsliste.

 

 

Når barnehagen bestemmer, blir materiellet i Være Sammen introdusert for barna. Det kan skje etter følgende progresjon med det materiellet som finnes i kassen:

 

Regnbueløven

 

Barna introduseres for Regnbueløven som dukke, for løveloven og for Regnbueløven som samtaleverktøy. Dette er beskrevet i Ressursheftet. Barnehagen kan gjerne arbeide noen uker med Regnbueløven på denne måten. Det er mulig å bestille ekstra Regnbueløve. Det understrekes at Regnbueløven er et pedagogisk verktøy og ikke et kosedyr.

 

 

Regnbueløvens fantastiske brøl

 

Barna møter fortellingen om Regnbueløven gjennom denne bildeboken. Løveloven repeteres. Barnehagen kan gjerne bruke en del dager på denne boken, og kombinere det med samtale og andre aktiviteter, som for eksempel å gi Regnbueløven et ”hus” eller en ”hule” i barnehagen.

 

 

Plakat med løveloven

 

Når alle barna kan synge og/eller fremsi løveloven, er tiden kommet til å underskrive plakaten med løveloven, både for barna og de ansatte.

 

 

Skilt med løvelogo

 

Når løveloven er underskrevet, settes skiltet opp på en av barnehagens utevegger. Dette skjer på en festlig måte. Mer om dette i Ressursheftet.

 

 

Minnebok

 

Minneboken er en scrapbok som barnehagen kan bruke til å klistre inn bilder og notere ned smått og stort i forbindelse med Være Sammen i barnehagens liv.

 

 

Plakatserie

 

Plakatene bidrar til å preger barnehagens miljø med Være Sammen. Mer om bruken av plakater i Ressursheftet.

 

 

Materiell på CD og DVD

 

Med materiellet følger det en CD med 7 sanger til Være Sammen, innsunget med solist og i instrumentalversjoner.

 

Det medfølger også en CD med grafisk materiale fra Være Sammen.

Detter beskyttet materiale til barnehagens interne bruk med projektor eller utskrift.

 

 

Samtalebilder, ansiktskort og instruksjonsark

 

Disse tre elementer danner en plattform for implementeringen av Være Sammen i barnehagens dagligliv. De kan brukes for større eller mindre grupper barn.

 

Samtalebilder

 

Bildene viser situasjoner med fem barn i Regnbuebarnehagen. Bildene danner utgangspunkt for samtaler og aktiviteter. Det er i alt 19 bilder, i tillegg til et bilde for hver av de sju sangene.

 

 

Ansiktskort

 

Dette er kort med bilde av de fem barna i Regnbuebarnehagen. Hvert kort viser barnet med glad og nøytralt uttrykk. Kortene brukes til lek, rollespill, språktrening og andre aktiviteter.

 

 

Instruksjonsark

 

Til hvert bilde er det et instruksjonsark. Arket inneholder sju forskjellige aktiviteter som springer ut av hvert samtalebilde og ansiktskortene. Dette gir mange muligheter for bruken.

 

 

Bilder for bevegelse

 

Med kassen følger 12 bilder for bevegelse. Disse kan brukes til sangene, men også andre former for lek og aktiviteter.

 

 

16 løvebøker

 

Være Sammen har tatt på alvor det medvirkende barnet. De 12 løvebøkene er utgangspunkt for samtaledialog mellom barnet og den voksne, enten det skjer med et enkelt barn eller i en gruppe. Alle bøkene knytter seg til læringsmål og temaer i Være Sammen. Bøkene har også en dekorativ funksjon.

 

Titlene på løvebøkene viser de temaer som blir tatt opp. Disse bøkene har vist seg å fylle et stort behov i mange barnehage, ikke minst når det gjelder å snakke med barnet og utvikle barnets språk om vanskelige temaer.

 

 

Gå til bestillingskjema (knapp)

 

VÆRE SAMMEN

KOMPETANSELØFT I BARNEHAGEN

OneWeb 2012 © Copyright